LOGO
 
     
 

  
     2018년 2월 월간계획서

​2월 월간 계획서

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

생일파티

 

주말프로그램

11

12

13

14

15

16

17

 

해피시네마

여성자조모임

설명절행사

설날연휴

18

19

20

21

22

23

24

 

 

남성자조모임

저녁프로그램

 

취업자조모임

25

26

27

28

 

 

 

 

 

가족모임(OT)

 

 

 

 

교육행정부

- 운영위원회 준비

취업홍보부

- 리플렛 제작

- 가스 안전점검

상기 일정은 기관 사정에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.

 첨부파일 :

 
  해피투게더 소개      |      개인정보취급방침      |      참여마당