LOGO
 
     
 

  
     2019년 2월 월간계획서

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

3

4

5

6

7

8

9

 

설날 연휴

설날

설날 연휴

 

생일파티(14:30)

 

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

주말프로그램

17

18

19

20

21

22

23

 

 

해피로즈/에이스

가족모임

 

취업자조모임

 

24

25

26

27

28

 

 

 

 

 

 

1분기 운영위원회

 

 

상기 일정은 기관 사정에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.

 첨부파일 :

 
  해피투게더 소개      |      개인정보취급방침      |      참여마당