LOGO
 
     
 

  
     2019년 4월 월간계획서

 

1

2

3

4

5

6

 

 

영어교실

 

 

 

 

7

8

9

10

11

12

13

 

 

영어교실

해피아트

 

 

주말프로그램

14

15

16

17

18

19

20

 

 

영어교실

 

4월 생일파티

부서단합대회

 

21

22

23

24

25

26

27

 

남성자조모임-에이스

영어교실

해피아트

응급상황대처교육

가족모임

취업자조모임

28

29

30

 

 

 

 

 

여성자조모임-해피로즈

영어교실

 

 

,

 

상기 일정은 기관 사정에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.

 첨부파일 :

 
  해피투게더 소개      |      개인정보취급방침      |      참여마당