LOGO
 
     
 

  
     2019년 7월 월간계획서

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

23일 여름캠프

 

7

8

9

10

11

12

13

 

인권교육

 

해피아트(15:30)

 

계양구 연합행사(볼링대회)

 

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

해피아트(15:30)

 

 

주말프로그램

21

22

23

24

25

26

27

 

 

 

해피아트(15:30)

안전교육

(심폐소생술)

 

취업자조모임

28

29

30

31

 

 

 

 

 

에이스(16:00)

해피로즈(16:00)

상반기 자율이용기간

(7/31~8/2)

 

 

 

상기 일정은 기관 사정에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.

 첨부파일 :

 
  해피투게더 소개      |      개인정보취급방침      |      참여마당