LOGO
 
     
 

  
     2019년 8월 월간계획

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

상반기 자율이용기간

(7/31 ~ 8/2)

 

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

해피아트(15:30)

 

 

 

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

시설방역(16:00)

광복절

8월 생일파티(15:00)

주말프로그램

18

19

20

21

22

23

24

 

 

남성자조모임

-에이스-

(16:00)

해피아트(15:30)

 

연합가족교육

 

25

26

27

28

29

30

31

 

 

여성자조모임

-해피로즈-

(16:00)

당사자 리더양성사업

점검방문

(송국클럽하우스)

 

 

 

상기 일정은 기관 사정에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.

 첨부파일 :

 
  해피투게더 소개      |      개인정보취급방침      |      참여마당