LOGO
 
     
 

  
     2019년 10월 월간계획

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

자살예방 및 정신건강의 날 기념콘서트(11:00)

개천절

 

계양 구민의 날

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

한글날

 

10월 생일파티

주말프로그램

13

14

15

16

17

18

19

 

 

남성자조모임(16:00)

여성자조모임(16:00)

 

 

가족문화여가활동

20

21

22

23

24

25

26

 

 

소방안전점검

 

 

부서단합대회

취업자조모임

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

상기 일정은 기관 사정에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.

 첨부파일 :

 
  해피투게더 소개      |      개인정보취급방침      |      참여마당