LOGO
 
     
 

  
     2017년 7월 넷째 주 주간일정(프로그램/동아리)
<2017년 7월 넷째 주 주간일정 안내>


 


저녁프로그램


 


위생교육


일 정


201772516:00~19:00


 


일 정


201772614:00~15:00


장 소


계양산 계곡


 


장 소


해피투게더 집단활동실


활동내용


계양산 계곡 나들이


 


활동내용


개인위생관리 교육


 


 


 


 


 


퍼니스포츠(체육활동)


 


힐링요가(체육활동)


일 정


201772714:30~15:30


 


일 정


201772815:00~16:00


장 소


해피투게더 사랑관


 


장 소


해피투게더 사랑관


활동내용


체육활동


 


활동내용


체육활동


 


 


 


 


 


주말프로그램


 


 


일 정


201772910:30~14:00


 


 


 


장 소


-


 


 


 


활동내용


-


 


 


 


 
첨부파일 :

 
  해피투게더 소개      |      개인정보취급방침      |      참여마당