LOGO
 
     
 

     2016년 8월 셋째주 활동사진
2016년 8월 16일-생일파티

 

2016년 8월 16일- 해피아트(다용도꽂이 만들기)

 

2016년 8월 17일-저녁프로그램(이마트 트레이더스)

 

2016년 8월 18일 성교육-(남성)

 

2016년 8월 18일- 성교육(여성)

 

2016년 8월 19일-힐링요가

  


 
  해피투게더 소개      |      개인정보취급방침      |      참여마당