LOGO
 
     
 

     2016년 9월 둘째 주 활동사진
2016년 9월 5일-생일파티

 

2016년9월 6일-해피아트(가죽팔지 만들기)

 

2016년 9월 7일-여름캠프 평가회

 

2016년 9월 07일-클럽하우스토론(주거복지아카데미)

 

2016년 9월 8일-새희망병원 기타 기증

 

2016년 9월 10일-주말프로그램(인천나눔대축제)
  


 
  해피투게더 소개      |      개인정보취급방침      |      참여마당